•   tel. 95 765 73 15
  •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Promocyjny kredyt Gotówkowy

Przyjdź do dowolnej Placówki Banku w okresie od 02.01.2024r. do 30.04.2024 r. i wypełnij wniosek kredytowy

  • Oprocentowanie stałe w wysokości 9,5% w skali roku.
  • Prowizja 0% od przyznanej kwoty kredytu .
  • Maksymalny okres kredytowania do 60 miesięcy.
  • Maksymalna kwota kredytu do 60 000 zł.

 

Przykład reprezentatywny: Kwota udzielonego kredytu 25 000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 25 000,00 zł. Okres kredytowania 40 miesięcy. Roczne stałe oprocentowanie nominalne 9,5%. Całkowity koszt kredytu wynosi 29239,95 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 4239,59zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi9,92%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 29239,95 zł, 39 miesięcznych równych raty w wysokości 731zł, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 730,95zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19.01.2024 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION