KONTO WALUTOWE

 

  • Zakładany dla walut: USD, EUR, CHF, GBP
  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego

Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach

 

Jak złożyć wniosek?

W celu założenia rachunku odwiedź jedną z naszych Placówek Banku.