•   tel. 95 765 73 15
  •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku - Prawo bankowe, dotyczacym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 uzyskujacych dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, Zachodniopomorski Bank Spóldzielczy informuje, iż zawarł umowy w sprawie dokonywania czynności  z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującymi przedsiębiorcami :

 

1.

SGB-Bank S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

KRS : 0000058205   NIP : 777 00 05 362

2.

Usługi Finansowe Siwek Elżbieta z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

NIP : 594 11 34 623  REGON : 812091801

3.

"Pakt Inkaso" Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Targowa 9 nr lok. 307

66-400 Gorzów Wielkopolski

4. RHENUS DATA Office Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie, al. Katowicka 66, NIP 521-31-14-842, REGON 016638055
5.

Poczta Polska Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

NIP 525 00 07 313  REGON  010684960

6. "WIDETA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim , ul. Sikorskiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599-100-07-64, REGON 210521430

 

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION