•   tel. 95 765 73 15
  •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Bankowość Internetowa

W ramach oferowanych usług bankowości elektronicznej SGB-Bank S.A. zapewnia bezpieczeństwo Twoich środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz bezpieczeństwo dokonywanych operacji z zachowaniem najwyższej staranności przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że bezpieczeństwo Twoich pieniędzy w dużym stopniu zależy od Ciebie.

   
Sprawdź   Sprawdź   Sprawdź

Podstawowe zasady bezpieczeństwa opisane są w Przewodniku dla Klienta korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym z/s w Choszcznie.
 
 

Zasady bezpiecznego korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej

1.       Należy pamiętać, że Bank nigdy nie wysyła do swoich klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację. Banki nigdy nie podają w przesyłanych wiadomościach linków do stron transakcyjnych. Listy, wiadomości e-mail lub telefony w takich sprawach należy traktować, jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. Nie wolno odpowiadać na nie przekazując swoje poufne dane. Należy bezzwłocznie skontaktować się z Bankiem i poinformować o zdarzeniu.

2.       Należy znać zabezpieczenia jakie są stosowane w serwisie internetowym. Przy każdym logowaniu bezwzględnie należy stosować się do zasad bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast należy skontaktować się z Bankiem.

3.       Komputer lub telefon komórkowy podłączony do Internetu musi mieć zainstalowany program antywirusowy
i musi on być na bieżąco aktualizowany.
 Niezbędna jest również aktywacja istotnych modułów w pakiecie ochronnym takich jak monitor antywirusowy, skaner poczty czy firewall. Częstym błędem jest wyłączanie wspomnianych modułów w celu redukcji obciążenia systemu.

4.       Płatności internetowych należy dokonywać tylko z wykorzystaniem „pewnych komputerów". Nie należy dokonywać płatności internetowych z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych, np. w kawiarenkach internetowych lub na uczelni.

5.       Warto skontaktować się ze swoim dostawcą Internetu w celu upewnienia się, że korzysta on z bezpiecznych kanałów dystrybucji tej usługi. Proszę zwracać szczególną uwagę, na jakość i bezpieczeństwo usług internetowych dostarczanych przez dostawcę. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, klient zawsze ma prawo zapytać się dostawcy, o jakość bezpieczeństwa oferowanego przez niego.

6.       Należy instalować na swoim komputerze tylko legalne oprogramowanie. Programy niewiadomego pochodzenia, w tym ściągane za pośrednictwem programów typu Peer-to-Peer (P2P) mogą być przygotowane przez hakerów i zawierać wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie.

7.       Zaleca się okresowe wykonanie skanowania komputera, w szczególności przed wejściem na stronę internetową Banku i wykonaniem jakiejkolwiek transakcji. Większość programów antywirusowych przy włączonym monitorze antywirusowym ma detekcję (wykrywalność) taką samą jak skaner antywirusowy i nie ma konieczności skanowania komputera. Jest jednak część programów, których detekcja monitora antywirusowego jest niższa aniżeli skanera, powoduje to jednak lukę w systemie bezpieczeństwa.

8.       Należy aktualizować system operacyjny i istotne dla jego funkcjonowania aplikacje, np. przeglądarki internetowe. Hakerzy stale szukają luk w oprogramowaniu, które są następnie wykorzystywane do przestępstw internetowych. Producenci systemów operacyjnych i aplikacji publikują stosowne „łaty", których celem jest usuwanie podatności ich produktów na ataki przeprowadzane za pośrednictwem znalezionych luk.

9.       Nie wolno otwierać wiadomości i dołączonych do nich załączników nieznanego pochodzenia. Często załączniki takie zawierają wirusy lub inne oprogramowanie, które pozwala na szpiegowanie działań.

10.   Należy unikać stron zachęcających do obejrzenia bardzo atrakcyjnych treści lub zawierających atrakcyjne okazje. Szczególnie niebezpieczne mogą być strony internetowe zawierające treści pornograficzne. Ponadto z pozoru niewinne strony zawierające programy typu „freeware" również mogą być bardzo niebezpieczne, ponieważ hakerzy bardzo często dekompilują je uzupełniając o złośliwy kod.

11.   Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie wolno odchodzić od komputera, a po zakończeniu pracy trzeba wylogować się i zamknąć przeglądarkę.

12.   Jeśli przy logowaniu pojawią się nietypowe komunikaty lub prośby o podanie danych osobowych lub dodatkowe pola z pytaniem o hasła do autoryzacji, natychmiast należy zgłosić problem do Banku.

13.   Nie wolno wchodzić na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących mailach (Phishing). Należy używać do tego celu adresu podanego przez Bank. Nie jest również wskazane wykorzystywanie mechanizmu „Zakładek" (Firefox) lub „adresów Ulubionych" (Internet Explorer), gdyż istnieją szkodliwe obiekty, które potrafią modyfikować zachowane tam adresy.

14.   Nigdy nie należy używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania Banku. Wyszukane
w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających wirusy.

15.   Przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest bezpieczne. Adres witryny internetowej  Banku powinien rozpoczynać się od skrótu: "https://", a nie "http://". Brak litery "s" w skrócie "http" oznacza brak szyfrowania, czyli, że dane są transmitowane przez Internet tekstem jawnym, co naraża na ogromne niebezpieczeństwo.

16.   Należy sprawdzać prawidłowość certyfikatu. Przed wpisaniem identyfikatora i hasła należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania. Jeżeli jest symbol kłódki, można kliknąć na niego dwa razy, aby sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Banku. Jeśli certyfikat utracił ważność lub nie został wystawiony dla Banku albo nie można go zweryfikować, należy  zrezygnować z połączenia.

17.   Nigdy nie wolno udostępniać osobom trzecim identyfikatora ani hasła dostępu. Identyfikator jest poufnym numerem nadawanym przez Bank, nie można go zmienić.

18.   Nie wolno zapisywać nigdzie haseł służących do logowania i należy pamiętać o ich regularnej zmianie. Idealnym rozwiązaniem jest zmienianie haseł raz w miesiącu, ale o ile system tego nie wymusi, należy zmieniać je przynajmniej raz na dwa miesiące używając kombinacji dużych i małych liter oraz cyfr.

19.   Warto sprawdzać datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego logowania do systemu.

20.   Warto korzystać z infolinii udostępnionej przez Bank. Klient zawsze ma prawo skorzystać z Infolinii Banku, jeśli ma wątpliwości w zakresie bezpiecznych transakcji bankowych wykonywanych za pośrednictwem Internetu.

21.  Warto odwiedzać regularnie Portal „Bezpieczny Bank" na stronie internetowej ZBP – 

https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank

W celu zdobycia większej wiedzy na temat bezpiecznego posługiwania się bankowością elektroniczną, w tym internetową, warto regularnie odwiedzać ten Portal. Tam fachowcy z zakresu bezpieczeństwa wyjaśniają jak uniknąć czyhających w sieci niebezpieczeństw.

Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieprawidłowość podczas logowania lub wystąpią problemy techniczne związane z obsługą aplikacji należy skontaktować się niezwłocznie z infolinią 800 888 888 z zagranicy (+48) 61 647 28 46 lu bezpośrednio z Bankiem pod numerami telefonicznymi oddziałów.

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION