BFG

Depozyty zgromadzone w Zachodniopomorskim  Banku Spółdzielczym z/s w Choszcznie objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).


Wysokość gwarancji
Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do 100 000 euro.

 ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW