•   tel. 95 765 73 15
  •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Rys historyczny

 

I Założenie Banku

 12 stycznia 1948 roku grupa mieszkańców Choszczna pod przewodnictwem Obywatela Mariana Surowiaka - kier. Urzędu Repatriacyjnego - odbywa zebranie, którego celem jest założenie Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej. Zebrani wybierają Radę Nadzorczą, ta powołuje Zarząd który zatrudnia pierwszych 5-ciu pracowników.

Bank rozpoczyna działalność!

Powstaje pytanie: komu służy ten Bank? Głównym celem założycieli było niesienie skromnej pomocy finansowej osadnikom, z których wielu przyjeżdżało tutaj z przysłowiową walizką i zaczynało życie od nowa.

II Różne koleje losu


Bank, - jak cała ówczesna spółdzielczość -  przechodzi różne koleje losu. Po trudnych, pierwszych latach, kiedy to na pokrycie strat Zarząd zmuszony był sprzedać rzeczy wówczas bezcenne, a mianowicie maszynę do pisania i do liczenia - w kolejnych latach Bank się rozwija. Przybywa klientów, udziałowców i pracowników.
Szczególnie dynamiczny rozwój następuje w latach 1956 - 65, kiedy to placówki Banku działają we wszystkich gromadach przeważającej części dzisiejszego powiatu Choszczeńskiego.
Lata 1975 - 1988, to szczytowy okres centralizacji zarządzania i ograniczenia samorządności spółdzielczej oraz podporządkowanie jej państwowemu BGŻ.
Mimo to Bank Spółdzielczy nadal się rozwija.
Po 40-stu latach od chwili powstania, w roku 1988 Bank Spółdzielczy jest jedną z największych tego rodzaju placówek w woj. gorzowskim.
Bankiem kieruje Zarząd w osobach: P. Feliksa Majewskiego, Juliana Ilnickiego i Jana Owerko.

III Lata przełomu


Jednak dopiero rok 1989, rok przełomu społeczno politycznego, przynosi nowe, zasadnicze zmiany.
Bank zrywa współpracę z BGŻ i wspólnie z grupą innych banków woj. gorzowskiego i poznańskiego współtworzy pierwszy w tej części Europy Bank Regionalny, tj. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA.
Bankiem kieruje w pełni zawodowy Zarząd w osobach: Tadeusz Drabik - jako Prezes, Zbigniew Grzejdziak - Z-ca. Prezesa i Lucyna Sprusińska - Członek Zarządu.
W kolejnych latach skład Zarządu zmienia się o kolejno wybierane osoby: P. Reginę Jaroszewicz, Annę Borkowską i Mariusza Adamkiewicza.
Zarząd wspiera Rada Nadzorcza, z nieżyjącym już Norbertem Stacewiczem i obecnym Przewodniczącym - Wacławem Muchą. Rozpoczyna się mozolne budowanie siły kapitałowej i pozycji rynkowej Banku.
Bank stosunkowo szybko reorganizuje się i dostosowuje swoją działalność do wymogów gospodarki rynkowej, a w szczególności do wymogów kapitałowych narzuconych dyrektywami U. E.
W kalendarzu pojawia się kolejna, ważna data. W m-cu grudniu 2005r Zarząd zakupuje w centrum miasta działkę, by w niedługim czasie podjąć strategiczną decyzję o budowie nowej siedziby dla Centrali Banku.
Prace projektowe trwają na przełomie lat 2007/8 a prace budowlane rozpoczynają się w m-cu maju 2008 i kończą w m-cu lipcu 2009r. Powstaje piękny nowoczesny obiekt nawiązujący architekturą do stojącego naprzeciw Kościoła.

IV Bank dzisiaj

    

Dzisiaj, Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, to bank w pełni nowoczesny, dysponujący dobrym zapleczem, nowoczesną techniką oraz kadrą dobrze wyszkolonych pracowników. Bank na przestrzeni ostatnich lat poszerzył teren działania na całe województwo Zachodniopomorskie, przyłączył Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie, kilkukrotnie zwiększył sumę bilansową, a z kapitałami w kwocie ok. 30 mln zł plasuje się w grupie powyżej średnich banków Zrzeszenia SGB.

Bank oferuje swoim klientom pełne i kompetentne usługi finansowe, doradztwo oraz usługi ubezpieczeniowe.

ZBS wyspecjalizował się w perfekcyjnej obsłudze przedsiębiorstw z sektora MŚP, dostarczając szereg niszowych produktów inżynierii finansowej. Ponadto bank świadczy kompleksową obsługę rolników i osób prywatnych. Dynamicznie rozwija się bankowość elektroniczna poprzez sieć bankomatów, aplikację mobilną SGB, nowości w zakresie płatności mobilnych: BLIK,  GooglePay,  ApplePay, Garmin.    

Podstawową zasadą naszej codziennej działalności jest życzliwość i partnerstwo w interesach, wypływające zarówno z wieloletniej tradycji, jak też wzajemnej znajomości i zaufania jakim cieszy się nasz Bank wśród klientów. To dzięki tej życzliwości, profesjonalizmowi i zaufaniu - Bank dynamicznie rozwija swoją działalność, stając się znaczącym elementem lokalnego rynku bankowego i doradcą finansowym lokalnej społeczności.

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa zachodniopomorskiego i powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Bank jest zrzeszony z SGB-Bankiem SA w Poznaniu, a od 23 listopada 2015 roku jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION