•   tel. 95 765 73 15
 •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Wygraj rodzinne ferie z kartą Mastercard

Jubileusz - 75 lat razem

Kalendarz wydarzeń obchodów Jubileuszu w roku 2023 r.

Zapraszamy Członków i Klientów naszego banku do wspólnego świętowania.

Promocja ,,75 zł z okazji urodzin''

 

Chcesz otrzymać premię w wysokości 75 zł z okazji urodzin?

Skorzystaj z promocji! O szczegóły zapytaj w placówkach naszego banku!

 

Czas na przystąpienie do promocji: od 31.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (lub do wyczerpania limitu 1000 rachunków)

 

Dla kogo?

(warunki uczestnictwa w promocji)

 1. W 2023 roku obchodzisz 13, 14, 15, 16, 17, 18-ste urodziny
 2. Mieszkasz na terenie powiatu choszczeńskiego lub strzelecko-drezdeneckiego
 3. Masz konto, kartę i bankowość elektroniczną lub otworzysz nowe konto z kartą i bankowością elektroniczną w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym
 4. Podpiszesz Oświadczenie Uczestnika
 5. Przedstawiciel ustawowy podpisze Zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w promocji (w przypadku osób niepełnoletnich)

 

Warunek do otrzymania premii:

od 01.01.2023 r. do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym obchodzisz urodziny w 2023 roku wykonaj minimum 5 płatności bezgotówkowych karta lub BLIK.

 

Wypłata premii:

Na rachunek w naszym banku w terminie od dnia, w którym obchodził urodziny w 2023 roku do końca kwartału kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji.

 

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły oferty?

Wypełnij formularz! Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!

 

Zapoznaj się z Regulaminem Promocji ,,75 zł z okazji urodzin''

 

Ostrzeżenie bezpieczeństwa

Ponownie ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku. Przestępcy pod pretekstem weryfikacji podejrzanej transakcji, namawiają do instalacji aplikacji, np. Any Desk czy TeamViewer. Dzięki niej mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem, z którego korzystasz.

Przypominamy, że pracownicy banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poproszą Cię o:

 • instalację jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze lub telefonie
 • podanie haseł dostępu, kodów PIN/SMS lub innych danych, które pozwalają na dokonanie transakcji.

Pamiętaj też, że pracownicy banku nigdy nie zadzwonią do Ciebie z numeru infolinii 800 888 888. Z tego numeru korzystamy tylko, aby odbierać połączenia.

Zachowaj ostrożność. Nigdy nie podawaj przez telefon nadmiarowych informacji oraz szczegółów swoich transakcji, w tym również informacji w jakim banku posiadasz konto!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i skontaktuj się osobiście z placówką banku lub Infolinią SGB.

 

Kontakt z Infolinią SGB:

 • 800 88 88 88 (bezpłatne połączenie)
 • 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgoda z taryfą operatora).

Okresowo stała stopa oprocentowania dla kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie.

Alert bezpieczeństwa fałszywa strona SGB24.pl

Szanowni Państwo,

Ponownie obserwujemy kampanią phishingową, w której przestępcy podszywają się pod stronę bankowości internetowej SGB24.

Fałszywa strona https://sgb24[.]pro wyglądem zasadniczo nie odbiega od autentycznej strony zrzeszeniowej i posiada elementy interaktywne, np. banery internetowe.

Oszuści wykorzystują pozycjonowane reklamy w  serwisie Google, przez co osoby, które korzystają z bankowości elektronicznej wpisując w wyszukiwarkę np. frazę „SGB24, SGB logowanie itp.” mogą zostać przekierowani na stronę wyłudzająca dane.

 

Podjęte zostały działania mające na celu zablokowanie tej strony. 

Atakujący mogą wykorzystywać ponadto do propagowania fałszywych stron bankowości internetowej do Klientów wiadomości e-mail, SMS portale społecznościowe

Uwaga! Pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 1. Wpisywanie adresu strony https://sgb24.plbezpośrednio w pasku przeglądarki internetowej (ważne jest również upewnienie się, czy po wpisaniu adresu i zatwierdzeniu go enterem, adres https://sgb24.pl /pomiędzy drugim a trzecim znakiem/ zaczynając od lewej strony adresu  zawiera wyłącznie domenę sgb24.pl!).
 2. Nie wyszukiwanie strony Bankowości Elektronicznej oraz strony wizytówkowej Banku w wyszukiwarce (np. Google).
 3. Nie klikanie / nie korzystanie z jakichkolwiek linków sugerujących dostęp do Bankowości Elektronicznej lub strony wizytówkowej Banku, zawartych w wiadomościach e-mail, sms lub korespondencji na czacie lub będącego wynikiem wyszukiwania w przeglądarce
 4. Uważne czytanie powiadomień - ich treści w kodach SMS/ Mobilnym Tokenie SGB.

Dbaj o bezpieczeństwo

Uważaj na próby wyłudzenia poufnych danych przez telefon – przestępcy podszywają się pod pracowników banków lub innych zaufanych instytucji (np. policjantów)!

Wakacje Kredytowe

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Zebranie Przedstawicieli

2 czerwca odbyło się Zebranie Przedstawicieli – najwyższego organu Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego.

Zmiana oprocentowania kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym

W związku z 8-krotną podwyżką podstawowych stóp procentowych NBP oraz stawki referencyjnej WIBOR Zarząd Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego postanowił podwyższyć oprocentowanie zmienne standardowej stopy Banku ustalanej decyzją Zarządu, stosowanej przy kredytach udzielonych klientom instytucjonalnym do dnia 24.04.2022 r. o 2,5 p. p.

Informacje dla uchodżców

Якщо ви:

 • Громадянин України, дружина громадянина України, і ви приїхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями,
 • Громадянин України, дружина громадянина України і ви жили в Польщі до 24 лютого 2022 року,

і ви хотіли б подати заявку на виплати з виховання дитини 500+ або на родинний капітал для опіки за дитиною, яка приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями, ви можете зробити це, використовуючи спеціально підготовлену для вас заяву.

Ви можете заповнити та подати заяву в електронному вигляді до Закладу соціального страхування (ZUS) за допомогою Платформі електронних послуг (PUE) ZUS, тобто в електронній системі ZUS.

Інформація про те, з якого дня можна буде подавати заяви і як це зробити, незабаром буде доступна на інтернет-сторінці www.zus.pl.

Для подання заявки в ZUS вам знадобиться:

 • польський ідентифікаційний номер PESEL для вас і вашої дитини,
 • адреса електронної пошти,
 • польський номер телефону,
 • номер банківського рахунку в Польщі.

Реєстрація громадян України для присвоєння польського ідентифікаційного номеру PESEL почалася в установах гміни, міста або району в Польщі з 16 березня 2022 року. PESEL, що присвоюється з 16 березня має позначку, яка підтверджує, що ви або ваша дитина прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями.

 


 

If you are:

 • a Ukrainian citizen or a spouse of a Ukrainian citizen and came to Poland from Ukraine after 23 February 2022 in connection with the war,
 • a Ukrainian citizen or a spouse of a Ukrainian citizen and you lived in Poland before 24 February 2022,

and you want to submit an application for the ‘500+’ child benefit or family care capital for a child that came to Poland from Ukraine after 23 February 2022 in connection with the war, you can do it on a form specially prepared for you.

You can fill in the application and submit it electronically to the Social Insurance Institution (ZUS) through its Electronic Services Platform (PUE) – i.e. the Social Insurance Institution’s electronic system.

The information from when and how you can submit the application will be soon available on the following website www.zus.pl.

In order to submit the application to the Social Insurance Institution, you will need:

 • Polish identification number (PESEL) for you and the child,
 • e-mail address,
 • Polish phone number,
 • bank account number in Poland.

The registration of Ukrainian citizens aimed at assigning them the Polish identification number (PESEL) started in commune, municipal or district offices in Poland on 16 March 2022. The PESEL number assigned as of 16 March has the marking confirming that you or your child came to Poland from Ukraine after 23 February 2022 in connection with the war.

 


 

Если вы:

 • гражданин Украины, супруг или супруга гражданина Украины и вы прибыли из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями,
 • гражданин Украины, супруг или супруга гражданина Украины и вы проживали в Польше до 24 февраля 2022 года,

и если вы хотите подать заявление на получение пособия по воспитанию ребенка 500+ или семейного капитала по опеке за ребенком, который прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями, вы сможете сделать это с помощью специально подготовленного для вас заявления.

Вы сможете заполнить заявление и подать его в электронном виде в Управление социального страхования (ZUS) при помощи Платформы электронных услуг (PUE) ZUS, то есть, в электронной системе ZUS.

Информация о том, когда можно будет подать заявку и как это сделать, будет предоставлена в ближайшее время на сайте www.zus.pl.

Для подачи заявления в ZUS вам понадобятся:

 • польский идентификационный номер PESEL для вас и вашего ребенка,
 • адрес электронной почты,
 • польский номер телефона,
 • номер банковского счета в Польше.

Регистрация граждан Украины для присвоения польского идентификационного номера PESEL началась в органах гмины, города или района в Польше с 16 марта 2022 года. В номере PESEL, который выдается с 16 марта, есть обозначение, подтверждающее, что вы или ваш ребенок выехали из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями.

 

Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe – zmiana przepisów

Od stycznia 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące udzielania premii gwarancyjnych. Zmiany dotyczą zarówno obowiązku rejestracji książeczek, jak i uprawnień do premii gwarancyjnej.

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION