Zastrzeganie dokumentów

Codziennie policja notuje przypadki posługiwania się skradzionymi dokumentami przez osoby, które nie są do tego uprawnione.

Skradzione lub zagubione dokumenty mogą zostać wykorzystane do zaciągnięcia kredytów w bankach, otwierania kont.
Od 8 września 2008r Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Dokumenty Zastrzeżone. Każda osoba, która utraciła swoje dokumenty może je zastrzec w placówce Banku Spółdzielczego.

Jakie rodzaje  dokumentów można zastrzec?
Można zastrzec dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczkę wojskową i marynarską, dowód rejestracyjny, kartę stałego pobytu.

Jak to działa?
Gdy informacja o zastrzeżonych dokumentach trafi do systemu, wówczas osoba, która utraciła dokumenty może być pewna, że nie zostaną one wykorzystane do przestępstwa lub w innym nieuczciwym celu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
www.dokumentyzastrzezone.pl