•   tel. 95 765 73 15
  •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

IPS SGB

System Ochrony SGB ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych podstaw rozwoju Uczestników IPS-SGB, w szczególności poprzez realizację celu określonego w umowie tj. zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika , na zasadach określonych w Ustawie i w Umowie Systemu Ochrony.

 

A ponadto :

  • stworzenie bezpiecznej i stabilnej grupy bankowej;
  • wzajemną pomoc i współpracę oraz ochronę interesów ekonomicznych i prawnych Uczestników.

 

Przynależność do Systemu Ochrony ma charakter dobrowolny i nie ogranicza podmiotowości Uczestników ani ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko. System ten pozwolił na stworzenie wewnętrznych mechanizmów kontroli, monitorowania i ograniczania ryzyka, oraz działania prewencyjne, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, zapewniają bezpieczeństwo funkcjonowania Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB i tym samym obsługiwanych Klientów.

 

Umowy Systemu Ochrony została zawarta

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION